English   |    B.Malaysia
Teknologi Kami
Memastikan Sistem Anda Berfungsi Bagi Tempoh 21 Tahun Perjanjian Perkongsian Bekalan Tenaga Boleh Baharu (REPPA) dengan TNB

Tempoh 21 tahun merupakan suatu jangka masa yang panjang. Bagaimana kami dapat menjamin keberfungsian sistem ini? Jawapannya mudah. Ianya dijamin oleh para pembuat produk. Melalui kerjasama dengan syarikat Suntellite, TBEA Solar dan Leoni, kami menjamin semua komponen dalam sistem solar ini akan berfungsi selama tempoh perjanjian tersebut, dan kami sendiri akan menggantikan panel-panel berkenaan sekiranya berlaku kerosakan.


Melalui jalinan kerjasama yang erat dengan para pengeluar sistem dan penekanan terhadap pensijilan TUV yang terkini, kami yakin dapat memberikan anda sekeluarga ketenangan dalam pulangan modal pelaburan yang optimum.


•   Maklumat Lanjut Mengenai Teknologi Crystalline Photovoltaic

•   Maklumat Lanjut Mengenai Teknologi 'Thin Film '