English   |    B.Malaysia
Hubungi Kami

Sasaran kami adalah untuk memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia menjadi Pengeluar Tenaga Boleh Dibaharui. Kaedah dan strategi penjanaan tenaga elektrik Solar PV kami akan membantu anda dalam meraih keuntungan yang maksimum.


Sila isikan borang berikut. Kami akan segera menghubungi anda untuk perbincangan lanjut.
( * Ruang yang perlu diisi )

Butir-Butir & Maklumat Anda
    Butir-Butir Perniagaan Anda (Untuk Aplikasi Komersial)


  1. Keterangan Mengenai Keadaan Ruang / Kawasan / Bangunan

    Apakah jenis pemasangan yang ingin dilaksanakan?  2. Ruang sedia ada bagi tujuan pemasangan:


  3. Purata nilai bil elektrik dalam sebulan:


  4. Adakah anda berhasrat untuk menjadi pengeluar tenaga elektrik dan menjualnya kembali kepada pihak TNB?  1. Komen / Soalan Tambahan